Energetische kindertherapie

In 2007 startte ik met het geven van energetische kindertherapie. Dit heb ik een aantal jaren gedaan en liet het vervolgens rusten omdat mijn baan in de jeugdzorg veel energie vergde. Toen ik in 2015 de praktijk voor familie – en gezin opstellingen startte, heb ik mijn eerdere vaardigheid als energetisch kindertherapeut er weer bij gevoegd.

Nu heb ik de energetische kindertherapie (afstemmen op de energie van een kind) gecombineerd met het opstellingenwerk. Mijn ervaring is dat kinderen heel zuiver kunnen voelen en door het plaatsnemen op vloerankers (de matjes) komen ze dan ook snel bij hun ware persoonlijkheid.

Het doel is om een kind (weer) bij zijn of haar oorspronkelijke kern te laten komen en hem / haar onbelast kind te laten zijn,  Indicaties kunnen zijn; leerproblemen, depressiviteit, pestgedrag vertonen of slachtoffer zijn van, gedragsproblemen, ADHD, geslotenheid, etc. 

werkwijze

Allereerst hebben we kosteloos een telefoongesprek (of video bellen) zodat ik kan aangeven hoe ik werk. Want alleen deze site pagina is wellicht te summier om te bepalen of deze kindertherapie iets voor jouw kind is.

We starten met een gezamenlijk kennismakingsgesprek waarbij ik met het kind en diens ouder (s) een plan maak om bepaalde problematiek aan te pakken. We spreken dan globaal af met hoeveel sessie we gaan starten en plannen een evaluatie moment in. Daarna vinden de sessies wekelijks of 2 wekelijks plaats. Eventueel kunnen we starten met 2 keer per week. Een sessie is 3 kwartier.

kosten

Zowel de intake, de sessies en de evaluatie zijn € 65,= per keer. Het kan voor een kind ook fijn zijn als ik een keer (of meerdere keren) op huisbezoek kom. In dat geval wordt de prijs € 75,= (binnen Amsterdam).

“ Mijn kind is nu veel vaker vrolijk en begint spontaan te zingen”

” Mijn kind vertelt me steeds vaker dat het zo leuk was op school”

” Mijn kind is nu veel opener en eerlijker naar me toe “