Energetische kindertherapie

Mijn eerste activiteit bij Praktijk de Spiegel was energetische kindertherapie. Pas daarna startte ik met het geven van opstellingen. Nu heb ik beide gecombineerd en als energetisch kindertherapeut (afstemmen op de energie van een kind) gebruik ik vaardigheden uit het opstellingenwerk. Mijn ervaring is dat kinderen heel zuiver kunnen voelen en door het plaatsnemen op vloerankers (de matjes) komen ze dan ook snel bij hun ware persoonlijkheid.

Het doel is om een kind (weer) bij zijn of haar oorspronkelijke kern te laten komen en hem / haar onbelast kind te laten zijn,  Indicaties kunnen zijn; leerproblemen, depressiviteit, pestgedrag vertonen of slachtoffer zijn van, gedragsproblemen, ADHD, geslotenheid, etc. 

werkwijze

We starten met een gezamenlijk kennismakingsgesprek waarbij ik met het kind en diens ouder (s) een plan maak om bepaalde problematiek aan te pakken. We spreken dan globaal af met hoeveel sessie we gaan starten en plannen een evaluatie moment in. Daarna vinden de sessies wekelijks of 2 wekelijks plaats. Eventueel kunnen we starten met 2 keer per week. Een sessie is 3 kwartier tot een uur.

kosten

Zowel de intake, de sessies en de evaluatie zijn € 60,,= per keer. Het kan voor een kind ook fijn zijn als ik een keer (of meerdere keren) op huisbezoek kom. In dat geval wordt de prijs € 75,= (binnen Amsterdam).

“ Mijn kind is nu veel vaker vrolijk en begint spontaan te zingen”

” Mijn kind vertelt me steeds vaker dat het zo leuk was op school”

” Mijn kind is nu veel opener en eerlijker naar me toe “